Het werkveld van bodem en ondergrond heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun carrière in bodem en ondergrond.

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Lara Rodenburg

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In de zomer van 2018 ben ik afgestudeerd van de master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik ben erg geïnteresseerd in de relatie tussen mens en leefomgeving en dit kwam uitgebreid aan bod in deze brede duurzaamheidsmaster.

Nadat ik nog een aantal maanden op reis ben geweest in de winter, heb ik gesolliciteerd voor het traineeship. Via het traineeship kwam ik terecht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waar ik begin mei ben begonnen. Bij het ministerie werk ik mee aan het bodemprogramma en het klimaatadaptatieprogramma voor de landbouw. Ik vind mijn werk heel leuk en leerzaam, zowel inhoudelijk als op het gebied van beleidsprocessen. Ik kan er ook goed mijn passie voor duurzaamheid in kwijt; de visie van het ministerie is om voor 2030 een complete omslag naar kringlooplandbouw te maken. Het is mooi om te zien wat er allemaal al gebeurt en gaat gebeuren om dit waar te maken; ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan kan leveren!

De combinatie van werken en trainingen vind ik heel prettig. Ik merk dat ik al in het eerste trainingsblok veel heb geleerd over mezelf en anderen en dat ik vaardigheden opdoe die zowel professioneel als privé nog lange tijd van pas zullen komen. Ook breid ik mijn netwerk uit en is het fijn om ervaringen uit te kunnen wisselen met mede-trainees, die vergelijkbare dingen meemaken. Al met al krijg ik een hele goede basis aan de start van mijn carrière!

 Lara is trainee van april 2019 tot april 2021.


Tiffany PergensoverzichtLisanne Broersen


> NBT/NWT18
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT16
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> NBT/NWT15
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Alumni
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!